Disclaimer

Disclaimer voor www.vlohradio.nl

Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek verleent je hierbij toegang tot www.vlohradio.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek spant zich in om de inhoud van www.vlohradio.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.vlohradio.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek.
Voor op www.vlohradio.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Uw privacy

Alle informatie die je VLOHradio verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP-adressen) worden slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen gebruikt. Deze gegevens worden nooit ter identificatie van individuele personen gebruikt. Gegevens over jou of jouw computer worden niet uitgelezen met een cookie of met andere middelen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.