Vrijthof 10 live op 17 september

Donderdag 17 september hoor je vanaf 19:00 uur de raadsvergadering van de Gemeente Hilvarenbeek in Vrijthof 10. Deze keer staan er, naast een drietal hamerstukken, 2 bespreekpunten op de agenda waaronder de vormgeving van de “Monitor Sociaal Domein” en de wijziging van de verkeerskundige bebouwde komgrens oostzijde Diessen.

Vormgeving “Monitor Sociaal Domein”

Het monitoren van de maatschappelijke effecten biedt de mogelijkheid een integraler beeld van het sociaal domein weer te geven.

De vijf maatschappelijke effecten die zullen worden gemonitord zijn:

  1. Vermindering van specialistische ondersteuning en hulp. Door inzichtelijk te maken hoeveel gebruik wordt gemaakt van deze “zware” zorg, kan gemonitord worden of er een verschuiving naar “lichtere” zorg plaats kan vinden.
  2. Toename van gebruik van algemene voorzieningen.
  3. Vermindering aantal overbelaste mantelzorgers.
  4. Verbeteren van financiële zelfredzaamheid. Mensen met schulden participeren minder, zijn vaker ziek en maken meer gebruik van de voorzieningen.
  5. Stijging aantal inwoners dat meedoet in de samenleving.

Bebouwde komgrens oostzijde Diessen

Het betreft hier het verplaatsen van de oostelijke bebouwde komgrens van de kern Diessen op circa 80 meter ten oosten van de zijweg Turkaaweg.

Terugluisteren?

Lukt het je niet om naar Vrijthof 10 te luisteren of wil je bovenstaande punten op een later moment nog eens terugluisteren? Ga dan naar Uitzending Gemist.

Tijdens de uitzending worden de stiltes en eventuele schorsingen opgevuld met muziek. Het einde van de uitzending is afhankelijk van de duur van de raadsvergadering