Vrijthof 10 live op 12 december

Donderdagavond 12 december hoor je vanaf 19:00 uur de raadsvergadering van de Gemeente Hilvarenbeek in Vrijthof 10. Deze keer staan er 2 bespreekpunten op de agenda waaronder een voorstel tot vaststelling van de Belastingverordening 2020 en daarnaast het vaststellen van de notitie “Beeks model werkwijze inwonersparticipatie”.

Allereerst de vaststelling van de Belastingverordening 2020. Vorige maand heeft de raad de begroting 2020 vastgesteld. Daarin is opgenomen op welke wijze de eigen inkomsten –via de leges en belastingen- en uitgaven dienen te worden afgedekt. Daarvoor moeten de inkomstentarieven jaarlijks door de raad in een afzonderlijke belastingverordening te worden vastgesteld. 

Uitgangspunt daarbij is dat de tarieven kostendekkend zijn waardoor deze jaarlijks worden aangepast aan het inflatiecijfer. Dit cijfer bedraagt 1,4%. Daarnaast wordt op diverse posten nog een toeslag opgevoerd zoals onder andere bij de OZBelasting + 3.36%, leges bouwactiviteiten +15% en het legen van de restafvalcontainer liefst + 56%.

Inwonersparticipatie

Het tweede onderwerp is het vaststellen van de notitie “Beeks model werkwijze inwonersparticipatie”. Deze notitie is een leidraad, vanuit de raad, om de inwoners deel te kunnen laten nemen in de voorbereiding van de besluitvorming.

Luister mee

Tijdens de uitzending zullen de stiltes door schorsingen van de vergadering worden opgevuld met muziek. Het einde van de uitzending is afhankelijk van de duur van de raadsvergadering. 

Liever terugluisteren? Ga dan naar Uitzending Gemist!