Toekomstvisie grootschalige energieopwekking

Vanavond vanaf 19:00 uur hoor je Vrijthof 10, een live programma waarin de Gemeenteraadsvergadering centraal staat. Vanavond zal het hoofdzakelijk draaien om de toekomstvisie van de gemeente over grootschalige energieopwekking.

Het college vraagt de raad om een zeer ruim mandaat. Dat geeft de concept-visie echter niet, aldus VVD Hilvarenbeek. Hoe gaat het college dit nader invullen?

HOI Werkt Hilvarenbeek vraagt zich af of door het plaatsen van installaties de ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast. Welke maatregelen worden genomen om aantasting te niet te doen of te compenseren?

De concept-visie gaat alleen over het opwekken van energie, aldus de Gemeenschapslijst. Niet over besparen. Besparen en opwekken zullen elkaar zeker beïnvloeden.

LEV (voorheen Groep Bloemsma) concludeert dat de gemeente gebouweigenaren wilt stimuleren en inspireren om te investeren in de plaatsing van zonnepanelen. Dat klinkt volgens LEV erg leuk, maar men vraagt zich sterk af hoe dit dan wordt gedaan?

De concept-visienota bevat geen visie over de recycling van de installatie-onderdelen na gebruik, aldus CDA Hilvarenbeek.

Duurzame elektriciteit

Met de vaststelling van de visie wil de gemeente  richting geven aan de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit in de vorm van zonnevelden en windturbines en aan de behandeling en besluitvorming op concrete aanvragen.

Terugluisteren?

De uitzending kun je terugluisteren via Uitzending Gemist.