Beeks Nieuws Nader Belicht (5 november 2016)

Het zal u niet ontgaan zijn, maar vanaf het begin van dit seizoen wordt de uitzending waarvoor u nu VLOHradio luistert, niet meer voorafgegaan door het programma Beeks Nieuws Nader Belicht. Waarom niet? Is er geen of te weinig Beeks nieuws? Welnee! Het antwoord is simpel maar wreed: Er zijn niet voldoende mensen (m/v) beschikbaar die dit programma willen voorbereiden en presenteren. En het is nog niet eens zo heel lang geleden dat BNNB elke zondag werd uitgezonden, daarna nog twee keer met maand, en nu helemaal niet meer. Een betreurenswaardige ontwikkeling.

We weten, er is voldoende en belangrijk Beeks nieuws voorhanden dat nu onverdiend onderbelicht moet blijven. Wat te denken van de bijdrage aan de volksgezondheid die Henk Mangnus onder de pregnante titel ‘Lopen’ heeft doen verschijnen; een boek dat zich richt tot de beginnende en ervaren recreatieve loper en de wedstrijdloper, tot ons allemaal dus. Het boek bevat waardevolle tips en oefeningen om geestelijk en lichamelijk fit te blijven. Maar naast het positieve effect op gezondheid en conditie vormt de verantwoorde loopsport een bron van ontspanning en plezier. Al deze nuttige informatie over onze gezondheid zou een beetje VLOH-presentator gemakkelijk aan Henk Mangnus hebben kunnen ontlokken, maar die presentator was er niet.

Neem dan de Koninklijke onderscheiding voor oud-molenaar Piet van Rijswijk. In de Hilverbode hebben we daar het een en ander over kunnen lezen, maar een beetje VLOHradio presentator zou doorgevraagd hebben, en zou aan het licht gebracht hebben dat achter een bescheiden en goedlachse man als Piet van Rijswijk een gedreven heemkundige steekt, die zijn molen niet zomaar de rug toekeert. Al hoeft hij niet meer te kruien of zijn huik naar de wind te hangen, ‘als ze me nodig hebben ben ik er,’ zo zei hij. Het zou voor Piet koren op de molen zijn als hij één uurtje lang het Beekse nieuws mocht bepalen.

En dan viel in september een flyer van de Gemeenschapslijst in de bus, met allerlei doelen die de partij gerealiseerd heeft of graag gerealiseerd had willen hebben. Een van die doelen is de verharding van de Roovert: toegegeven, een heikel punt. Maar de partij heeft daarover een visie, en die mag gehoord worden. Een belangrijk punt in deze visie is dat de huidige Roovertse dijk ‘niet meer van deze tijd’ zou zijn. Ik begrijp best dat op een bescheiden flyer niet alle argumenten ten gunste van verharding uitvoerig en overtuigend aan bod kunnen komen. Een beetje VLOHradio presentator zou echter doorgevraagd hebben en de vertegenwoordiger van deze partij alle ruimte gegeven hebben om uit te leggen wat ‘deze tijd’  precies inhoudt, en waarom de huidige Roovert hier niet in past.

Dan lees ik overal in het dorp dat de VLOHradio Bingo weer van start gaat, nadat eerder door gretige medewerkers de loten aan de man of vrouw zijn gebracht. Een beetje VLOHradio presentator zou bij deze medewerkers het succes van hun ervaringen losgeweekt hebben. Bij een afwijzing krijg je dan misschien te horen: ‘Ik kijk nooit naar VLOHradio,’ overigens een aardige toevoeging aan het smoezenboek. Maar de meeste bonuskinderen en andere boodschappenjagers zijn wel bereid om loten te kopen, bijvoorbeeld om vier novemberzondagen achtereen een gezellig uurtje rond zich te verzamelen. Anderen met een onderhuids verwaarloosd bingogevoel, zijn blij dat ze met de loten bejaarde liefhebbers enkele vreugdevolle uren kunnen bezorgen, én de kans op prachtige prijzen.

U hoort het, lieve luisteraars, allemaal gemiste kansen, alleen maar omdat het aan voldoende bereidwillige presentatoren (m/v) ontbreekt. Doe er wat aan! Meld u zich bij VLOHradio (info@vlohradio.nl, tel. 013 505 6030). Zo moeilijk is het allemaal niet, en zeker niet gezien de welwillendheid van onze luisteraars, die al blij zijn met een beetje VLOHradio presentator.