Aanstaande donderdag ingelaste raadsvergadering

Aankomende donderdagavond is er een extra raadsvergadering aangevraagd door de VVD over de nieuwe sportaccommodatie De Roodloop.

Op initiatief van de VVD wordt de raad verzocht om het vaststellen van kaders voor de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie. Deze sportaccommodatie is thans in aanbouw. De kaders die worden voorgesteld zijn:

  1. Er dient keuze te kunnen worden gemaakt uit een zelfbeheer exploitatie alsmede uit commerciƫle exploitatie.
  2. Er mag geen koppeling bestaan (t.b.v. de besluitvorming) over toekenning van de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie en de herontwikkeling van de oude (huidige) sportaccommodatie met bijbehorende gebiedsontwikkeling.
  3. Ter voorkoming van vertraging dient dit dossier voor 1 maart 2018 aan de gemeenteraad en de inwoners te worden gepresenteerd, zodat hierover een besluit kan worden genomen.

Exploitatievoorstel afgewezen

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad een voorliggend voorstel voor de exploitatie in meerderheid afgewezen. De raad was van mening dat door het ontbreken van varianten geen keuze is te maken. Hoe verder te gaan was toen echter niet geformaliseerd. De VVD vraagt daarom nu om op korte termijn om een raadsvergadering om de kaders voor wat betreft de exploitatie van de nieuwe accommodatie helder te stellen zodat het college deze nader kan uitwerken.

De VVD is van mening dat dit project wordt toebedeeld aan een ander collegelid, zodat daadwerkelijk een frisse en objectieve doorstart kan worden gemaakt met dit voor de gemeente zo belangrijk project.

Extra raadsvergadering volgen?

Luister dan donderdagavond vanaf 21:00 uur naar VLOHradio via onze website, app of onze andere frequenties. Wil je op je gemak de uitzending terugluisteren? Dat kan hier.